Nordavis AS

Innkalling til Generalforsamling i Nordavis AS

Torsdag 21. mars 2024 kl 12:30

Generalforsamling for 2023

Torsdag 21. mars 2024 kl. 12.30 i Altapostens lokaler Alta Sentrum, Labyrinten 5.

De som ønsker, kan delta digitalt.
Ta kontakt med administrasjonen ved Irene S. Andersen,
irene@altaposten.no for å få digital tilgang.

Aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, jfr. aksjeloven § 5-11b. Aksjonærer som representeres ved fullmektig, må fremlegge skriftlig fullmakt.

Innkalling og saksliste

Dokumentasjon i forkant av generalforsamlingen er tilgjengelig her.

Informasjon om selskapet

Org. nr. 919415118
Datterselskaper:
Rujan Kaiku AS

Kontaktperson

Tor Sara, Direktør - Nordavis AS

Telefon: 911 38 742
E-post: tor@altaposten.no

Nordavis AS